Niet alleen de vastgoedbusinesscase is belangrijk!