Niet alleen de vastgoedbusinesscase is belangrijk!

Ik weet zeker dat bijna niemand het doet! Stakeholders en hun belangen in kaart brengen voordat je met de verhuuropdracht begint. Anders dan bij een regulier verhuurproces is dit bij de verhuur van een woonzorgproject essentieel. Ik zal jullie uitleggen waarom. Ook al is de verhuurverantwoordelijkheid vaak belegd bij de vastgoedeigenaar, het is belangrijk om in te zien welke andere (financiële) belangen er nog meer spelen.

  • de zorginstelling die financieel risico draagt voor het leveren van zorg, voor bijvoorbeeld het opzetten van een zorgteam op locatie (of in de wijk)
  • de huisarts, fysiotherapeut of andere ondernemers in de commerciële plint die bereid zijn risico te nemen om waarde toe te voegen aan het project of een schakel zijn in het beoogde ‘concept’ dat wordt uitgerold
  • de omwonenden die uitkijken naar toegevoegde waarde in hun wijk én (vergeet niet) bij kunnen dragen aan het succes van genoemde ondernemers of mogelijk ook zorg afnemen wat de busisnesscase van de zorginstelling weer sterker maakt
  • last but not least, de bewoners die vaak bewust kiezen voor ‘de meerwaarde’ van het project en ik kan je vertellen die zit niet in de stenen, die faciliteren slechts.

‘ZONDER GEZONDE ZORGBUSINESSCASE EN VOLDOENDE HUURDERS DIE ZORG
AFNEMEN, IS IN MIJN OGEN EEN PROJECT NIET GESLAAGD’

Het moge duidelijk zijn dat bij verhuur van een woonzorgproject we niet alleen te maken hebben met een vastgoedbusinesscase waarbij we streven naar een maximaal aantal verhuringen voor oplevering. We hebben ook te maken met tal van andere businesscases. Zonder gezonde (zorg)businesscase(s) en voldoende huurders die (op termijn) zorg gaan afnemen, is in mijn ogen een project niet geslaagd. En omdat we nog steeds in een maatschappij leven waarbij de regel geldt “wie betaalt, bepaalt” delft laatstgenoemde vaak het onderspit. Vanuit het verhuurproces kun je hierop sturen. Het is de kunst om dit te bewaken én te voorkomen.

Wil je hier meer van weten? En handvatten aangereikt krijgen waarmee je beter kunt sturen op goed resultaat voor zowél de commerciële- áls maatschappelijke kant van jouw project? Meld je dan aan voor de 1-daagse training “Masterclass Ouderen & Vastgoed”.

 

Meer over de training
FOLLOW ME

Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.